Lag

Abbors Måns
Andtbacka Oliwer
Bodbacka Elias
Dahlnäs Lucas
Grankulla Ted
Granö Melker
Holmbäck Jasper
Lybäck Ivar
Manderbacka Joel
Sjölind Ludwig

Funktionärer