Den här blanketten används för att anmäla en spelare till laget och samtidigt meddela förmyndarnas kontaktuppgifter. Uppgifterna förs in i föreningens deltagarregister. 

OBS! Fyll noggrant i uppgifterna och anmäl inte dina egna uppgifter som deltagarens e-post och telefon. Lämna dessa fält tomma ifall barnet inte har sådana.

Svara på blanketten flera gånger för att anmäla flera barn.