Med den här blanketten betalar du medlemsavgiften till HBK och blir antagen som medlem för det pågående verksamhetsåret. Medlemsavgiften är 10 € per medlem eller 15 € per familj. Genom att betala avgiften stöder du föreningens verksamhet och erhåller rätten att närvara vid årsmötet och eventuella extra föreningsmöten.

OBS! I spelarens deltagaravgift ingår även medlemsavgift.