Stadgar

Föreningens stadgar står som grund för Hovsala bollklubbs verksamhet. Vid extra föreningsmötet 25.10.2022 godkändes förenings nya stadgar, som baseras på Patent- och registerstyrelsens (PRH) stadgemodeller, samt på föreningens ursprungliga stadgar från 1961. Stadgarna kan läsas via länken nedanför:

HBK-stadgar-M2022-godkanda.pdf