HBK årsmöte 2023
Hovsala Bollklubb r.f.Publicerad: 03.02.2024 11:26

HBK årsmöte 2023

Föreningens årsmöte för verksamhetsåret 2023 hölls den 1 februari 2024. Styrelsen avtackade avgående medlemmarna Madeleine Grankulla och Mikaela Hellman, samt välkomnade en ny medlem i Josefin Holmlund. Bokslutet för 2023 presenterades och styrelsen för 2023 beviljades ansvarsfrihet.

Till HBK:s styrelse 2024 invaldes:

  • Tomas Fröjdö (ordförande)
  • Niklas Honga
  • Tuija Honga
  • Marcus Nyberg
  • Mattias Ainasoja
  • Mats Koivusalo
  • Josefin Holmlund
Klubbens senaste